Írott igehirdetések

A gyülekezet lelkészének nyitóáhítata az evangélikus zsinat 2021. május 28-i ülésén

A Bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján

Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul!
Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra
láss, és megtelj Szentlélekkel. (ApCsel 9,17)
Anániás, (héber kiejtéssel Hananja, jelentése: Jahveh megkönyörül) a damaszkuszi tanítvány, aki megkeresztelte Pál apostolt, az Úr hívására, aki látomásban szólította őt fel erre. Érdekes, hogy ezzel a névvel nagyon különböző személyek szerepelnek a Bibliában és nem túl jó a név csengése.

Néven szólítja őt az Úr, akárcsak Sámuelt vagy más kiválasztottakat. Régen a római előkelőségek udvarában voltak úgynevezett nomenklatorok, akik tudták a vendégek nevét a vendéglátó helyett is. Az a patrónus, aki megbecsülte a klienseit, tudta mindegyiknek a nevét, és nem volt szüksége néven szólítókra. A nevekkel szerintem sokan gondban vagyunk, hiszen könnyen elfelejtjük, viszont igen nagy a felelősségünk: ha valakinek tudjuk a nevét, azt fejezzük ki, hogy ő számunkra értékes, fontos ember. Ha nem tudjuk, úgy érezheti, értéktelen. A lelkészi, de a más, emberekkel foglalkozó hivatások esetében is kívánatos, hogy az ember tudja a rá bízottak nevét, legyenek azok gyermekek vagy felnőttek.

A történetből tudjuk, hogy az Egyenes utcában van Pál apostol Anániás megszólítása idején – megvakulva: kézen fogva vezették Damaszkuszba. Milyen erős ez a kép! A keresztényüldöző, akit kézen fogva kell vezetni A vakok egyébként is megvetettek voltak abban a korban, sajnálták őket, de Isten büntetésének számított, ami miatt a társadalom megvetését is váltotta ki – hiába volt valaki nagy tudású, ha a látása gyenge volt, akkor kevésre értékelték.

Nem biztos, hogy a szimbolikus vonásokat kell tulajdonítani a képeknek, de az Egyenes utca elnevezés is különleges: Pál apostolt oda vezették, Anániást oda küldi az Isten – Saul sorsa egyenes utcában van, nem kerülheti el a sorsát, Isten feladatot ad neki. A pünkösd ünnepének időszakában az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, az ünnep környékén Péter apostol volt a középpontban (a jeruzsálemi beszéd és a Kornéliusz házában történtek) most pedig Pál apostol és Anániás. Krisztus nem hagyja magára az övéit, küldötteket, ha úgy tetszik angyalokat küld, hogy vezesse őket (Anániás név Rafael angyal esetében is előkerül – itt is érezhetünk szimbolikát).

A zsinat kapcsán bizonyára rendszeresen találkozunk azzal a vélekedéssel, hogy talán felelőtlenül hozunk döntéseket. Anániás és Pál apostol példájával, az Isten egyenes utcájában járva végezzük feladatunkat. Az Útmutató ószövetségi igéje Mikeástól származik, és ez is valódi útmutatónk lehet mára: Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. (Mik 7,9c) Ezt az igét is az Úr gondoskodásának ígérete előzi meg:
„De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem.”
Az Isten gondoskodó kegyelmét kívánom mindannyiunknak a mai ülésünkre!

Anániás megkereszteli Pál apostolt (Capella Palatina, Palermo)

Imádkozzunk:
Szentlélek Isten! légy áldott, hogy eljöttél, és munkálkodol ebben a világban. te építed az egyházat. Az apostolok általad szóltak és cselekedtek. Ahol hangzik az ige, általad hangzik. Te ébresztesz hitet, te hívod és gyűjtőd a híveket Jézushoz. Szentlélek Isten, jöjj hozzánk is, és nyisd meg szemünket, fülünket, világosítsd értelmünket. teremts bennünk új életet, hadd legyünk általad az emberek között a vigasztalás, a békesség és az öröm áldott munkásai. Jöjj, szentlélek Isten! Ámen.

Gerlai Pál, 2021. május 28.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑