Lelkészi szolgálati napló

Rendkívüli alkalmak, váratlan események éves összesítésben tokaji szolgálatom kezdetétől

2021 januárjában megkezdtem összesíteni a 2016 szeptembere óta a gyülekezetben elvégzett munkát. Terveim szerint egy internetes lelkészi naplót szeretnék összeállítani, amelyet képanyaggal is kiegészítenék (a felsorolt események szinte 100 %-áról készültek képek).
A lelkészi naplóba egyelőre csak a rendkívüli (tehát a heti rendszeres istentiszteletek, hittanórák, előre tervezett lelki alkalmak és munkaprogramokon túli) eseményeket vettem fel, tehát azokat, amelyek különlegesek, kiemeltek, vagy előre nem láthatóak voltak. A napló kiegészítése, pontosítása ezentúl folyamatosan történik.

Gerlai Pál lelkész
Tokaj, 2021. január 26.

2016.

Június 16-án az akkori tokaji lelkésszel, Asztalos Richárddal  közös iskolai kirándulás szervezése Nyíregyházára, a Roma Szakkollégiumba

Június 27-29. Nyári Evangélikus Pedeagógus Akadémia, Budapest, Deák tér

Július 10. Búcsúzó szolgálat Felvidéken: Rozsnyó, Kuntapolca

Július 14. Várhosszúrét (Szlovákia) hittanos kirándulás a felvidéki gyerekekkel

Július 25-31. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó (Mátraháza) a középiskolai sátor szervezése a miskolci gimnáziumi tanítványokkal

Augusztus 1-14. Költözés Tokajba a miskolci evangélikus gimnázium kisbuszával

Augusztus 17. Bemutatkozó megbeszélés Abaújszántó polgármesterével

Augusztus 20. Első hivatalos szolgálat Tokajban, kenyérszentelés

Augusztus 22. Bemutatkozó megbeszélés Tállya polgármesterével

Augusztus 23. Bemutatkozó megbeszélés Hernádbűd polgármesterével

Augusztus 24. Bemutatkozó megbeszélés Tokaj polgármesterével

Augusztus 24-26. Egyházkerületi munkaévkezdő konferencia Balatonszárszón

Augusztus 27. Tállyai csendesnap szervezése (meghívottak: miskolci Luther kórus, nyíregyházi evangélikus középiskolások Zsarnai Krisztián esperes vezetésével, Szebik Imre ny. püspök prédikál)

Augusztus 29-30. Miskolci Egyetemi lelkészség ismerkedő kirándulás a kollégákkal

Szeptember 5. Bemutatkozó megbeszélés Sátoraljaújhely polgármesterével

Szeptember 9. Felvidéki átjáró szolgálati megbeszélés Cinkotán Szeverényi János vezetésével

Szeptember 14. Bemutatkozó óvodai hittanóra Golopon

Szeptember 16. Miskolci evangélikus gimnázium tanárai Tállyán

Szeptember 17. Lélekharang szentelés a Miskolci Egyetemen

Szeptember 24. Felvidéki ökumenikus istentisztelet, Csoltó

Szeptember 26. Első lelkigondozói beszélgetés a Miskolci Egyetem ökumenikus lelkészségén

Szeptember 26. Első előadás az Ökumenikus Egyetemi Lelkészségen, Miskolcon

Szeptember 30. Melanchthon kiállítás szervezése a Miskolci Egyetem Kutatók éjszakájára

Október 2. Lakásszentelő látogatás Sátoraljaújhelyen

Október 8. Országos Evangélizáció – Tokaj és az egyházmegye képviseletében BP. Deák téri ev. templomban

Október 10. Megbeszélés a tokaji polgármesteri hivatalban – Tokaj kulturális főváros lehet

Október 16. Hármas keresztelő Tállyán

Október 17. Megbeszélés Tállyán az evangélikus templom pályázatáról (polgármester, Horváth László, Buday B. esperes)

Október 19. Látogatás a miskolci zsinagógában

Október 25. Reformációi kiállítás szervezése a sárospataki református templom karzatán (Melanchthon molinók)

Október 28. Nyírtelek-Szekeresbokorból a reformációi almafa csemete elhozatala

Október 29. Lelkésziktatás Cegléden – az egyházmegye képviseletében

Október 30. Reformációi szeretetvendégség Sátoraljaújhelyben

Október 31. Reformációi istentisztelet – vendégszolgálat a sárospataki református nagytemplomban

November 3. Reformációi almafa csemete elültetése Tokajban Kneip Antallal

November 3. Megismerkedés és lelkigondozói beszélgetés a gyülekezet legidősebb tagjával, a 97 éves Lavota Béla bácsival Erdőbényén

November 4. Reformációi bibliaóra a tokaji Időskorúrak Otthonában

November 12. A soproni evangélikus múzeum meglátogatása

November 17. Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati referensével megbeszélés Tállyán

November 19. Felvidéki evangélikusok látogatása Monokon

November 24. Sárospatakon a gyülekezet vendégeinek kalauzolása
November 25. Egyetemi lelkészek megbeszélése Budapesten

November 26. A tokaji énekkarral Nagykárolyban énekel a lelkész és felesége

November 27. Adventi gyertyagyújtás, Tokaj

November 28. Tűzifa szerzés a tállyai gyülekezeti terembe

November 29. Keresztelői megbeszélés Sátoraljaújhely egy halmozottan hátrányos utcájában

December 4. Adventi gyertyagyújtás, Monok

December 5-7. Jótékonysági vásár a beregszászi református egyetemi kollégium javára a Miskolci Egyetemen

December 11. Adventi gyertyagyújtás Nagytárkány (Szlovákia)

December 12. Reggeli áhítatok a miskolci evangélikus gimnáziumban és általános iskolában

December 12. A katolikus misszió betlehemi kiállításának megtekintése a miskolci középiskolás hittanosokkal

December 18. Adventi gyertyagyújtás 16:00-kor Abaújszántón, 17:00-kor Tokajban

2017.

Január 6. MűPa – Reformáció éve nyitó est – részvétel az egyházmegye képviseletében

Január 21. Kiemelt ökumenikus imaheti alkalom a Miskolci Egyetem aulájában, érsek atya és püspökök részvételével

Január 24. A mádi temető feltehetőleg evangélikus részének megtekintése Alkonyi Lászlóval

Március 21. Látogatás a beregszászi magyar főiskolán és a református kollégiumban, az egyetemi lelkészség adományából történt felújítás megtekintése és ösztöndíjak átadása Maksai Attila lelkipásztorral

Március 25. Részvétel a felújított tokaji görög katolikus templom szentelésén az evangélikus egyház képviseletében

Március 25-26. Kormos Gyula és Wagner Szilárd orgonaszakértők felmérik a gyülekezetünkben található orgonák állapotát

Április 1. Kerületi missziói nap Aszódon, az egyházközség küldöttségével

Április 2. Aszódi konfirmandus csoport látogatása, kirándulás szervezése Bodrogkeresztúr-Tarcal

Április 10. A Gyülekezeti és Missziói osztály munkatársainak Luther estje Sárospatakon (vendéglátás Tokajban)

Április 6. Egyetemi lelkészség fáklyás felvonulás Lillafüreden (Krisztus hét szava a kereszten)

Április 19. Kolarovszki Anna evangélikus fiatal előadása a lelkész miskolci evangélikus hittancsoportjában a gyermekek örökbefogadásáról

Április 27-28 Halle-Wittenberg reformációi tanulmányút

Május 11. Miskolci Egyetemi Napokon egyetemi lelkészség sátrának felállítása (a Közös Ponttól kértük kölcsön)

Május 17. Sándor Frigyes miskolci evangélikus lelkész vendégelőadása a tokaji színházban

Május 21. Részvétel az abaújszántói Nyitott pincék éjszakáján a polgármester meghívására

Május 25. Ökumenikus istentisztelet a tokaji református templomban (Kovács Attila tarcali lelkésszel)

Május 26. Ökumenikus nyílt nap szervezése a Miskolci Egyetemen

Május 31. Tokaji énekkar, blockflöte szóló Gerlai-Nagy Helga

Június 2. Az Evangélikus Múzeum új, interaktív reformációi kiállításának megtekintése

Június 3. Felvidéki Missziói nap Istvan Marcel lelkész meghívására Runyán (SK)

Június 6-8. Országos lelkészkonferencia Balatonszárszón

Június 10. Tárogatósok találkozója Tállyán

Június 19. A monoki egyházi épület kárfelmérése – polgármester felhívására

Június 22. Az Ige Idők Reformáció 500 kiállítás megtekintése a Magyar Nemzeti Múzeumban

Június 24. A Tokaji Vegyeskar fellépése a zsinagógában, blockflöte szóló Gerlai-Nagy Helga

Június 27. Evangélikus hittan érettségi a lelkész miskolci hittanos csoportjában

Június 29. Az ökumenikus lelkészséget képviselete a Jogi Kar és az Anyagtudományi Kar diplomaosztóján

Június 29. Luther-rózsa medál készítése a gyülekezet bevételeinek növelésére, illetve ajándék az evangélikus hittanosoknak

Július 8-10. A tokaji parókia erkélykorlátjának átalakítása, festése, Luther-rózsás díszítése

Július 12-14. Evangélikus lelkész kolléga és családja látogat el Tokajba (Tokaji vár, Tarcal)

Július 17-20. A felvidéki (sajógömöri és tornaljai) fiatalok tábora Sátoraljaújhelyen

Július 25. Látogatás az evangélikus lelkésznél Svitben (SK)

Augusztus 3. A parókia kertjében álló filagória felújítása, átfestése

Augusztus 13. Gyermek-istentisztelet a Horváth-Hegyi család részvételével

Augusztus 24-25. Részvétel a wittenbergi magyar napokon az egyházmegye képviseletében – a reformáció éve keretében

Szeptember 2. Sátoraljaújhelyi csendesnap, Bozorády Zoltán előadása, új ebédlőterem és Mezey Gábor emléktábla avatás

Szeptember 13. „Szólj be a papnak” – Hodász András előadása a Miskolci Egyetemen (szervezés)

Szeptember 22. Szőlőmustra Tarcalon (Prácser Miklós és Kneip Antal társaságában)

Szeptember 27. Reformációi kirándulás a felvidékiekkel és a Tokaj környéki evangélikusokkal: Vizsoly-Pere-Boldogkőváralja

Október 22. Ökumenikus reformációi istentisztelet Abaújkéren a református templomban

Október 27. 25 éves a nyíregyházi evangélikus gimnázium, borsod-hevesi egyházmegye képviselete

Október 29. Luther-előadás a tokaji református templomban

Október 31. Bekapcsolódás a reformációi élő közvetítésbe a sárospataki református kórussal

November 17. Tornaljai evangélikus lelkész látogatása Tokajban

November 19. Családi- és gyermekistentisztelet Tállyán

November 19. Rászoruló családok meglátogatása Boldogkőújfaluban

December 5. Miklós-napi gyermekprogram és koncert a tokaji gyülekezeti teremben, vendégelőadó: Laborczi Géza evangélikus lelkész

December 9. Sörkóstoló a tokaji gyülekezeti teremben – vendégelőadó: Kovács Áron evangélikus lelkész

December 16. Adventi koncert a tokaji kórussal Hercegkúton a római katolikus templomban

December 23. Tokaji betlehemes a Kossuth téren

2018.

Január 14. Részvétel a nagytárkányi (Sk) újévi koncerten a település meghívására

Január 26. Ökumenikus istentisztelet a miskolci jezsuitáknál, egyetemi lelkészség képviseletében

Január 27. Kiemelt ökumenikus imaheti alkalom a Miskolci Egyetemen

Február 14. Sátoraljaújhelyi templomi nagy gyertyatartók javítása

Február 17. Egyetemi kurzusra készülve látogatás három fogyatékosokkal foglalkozó intézményben Miskolcon (Baráthegy, Selyemrét, Avas)

Február 19. Hétkezdő áhítat a miskolci evangélikus gimnáziumban a GyüMi munkatársaival

Február 19. Félévkezdő istentisztelet a Miskolci Egyetemen

Február 27. Semmelweis Kórház kápolna avatás – az evangélikus egyház képviseletében

Március 4. Teológus hallgató prédikál az abaúji gyülekezeteinkben

Március 5. Evangélikus egyetemi lelkészek találkozója BP.-en

Március 12. Mentálhigiénés egyetemi előadás szervezése a Miskolci Egyetem Jogi karán (a második félévben folyamatosan hetente, de ezen az alkalmon vendégelőadót hívtam meg: Babai-Szénégető Adriennt)

Március 18. Hóbefúvás a tokaji parókia padlásán

Március 19. Ökumenikus istentisztelet Abaújszántói evangélikus templom (görögkat. Prédikáció)

Március 21. Borsod-Hevesi és Hajdú-Szabolcsi közös lelkészi munkaközösségi ülés Bodrogkeresztúron

Március 29. Zenés széder est a tokaji reformátusokkal közösen

Március 31. Passió játék, Tokaj Kossuth tér

Április 4. Országos Lelkészi Munkaközösségi ülés a Hittudományi Egyetemen, BP. Zugló

Április 6. A megrepedt falazatú hernádbűdi templom bejárása

Április 20. Kossuth zarándoklat a miskolci evangélikus középiskolásokkal (Szerencsi református templom, Monok, evangélikus templom és Kossuth Múzeum, Tállyai evangélikus templom)

Április 21. A sátoraljaújhelyi evangélikus templom kapujának, ajtajának, a parókia fatornácának festése

Május 1. Két hónap (heti két-három délután) munkával előkészítve diákok fogadására a sátoraljaújhelyi ifjúsági szállás. A munka nagyrészét a lelkész és felesége végezte

Május 4. Konfirmáció a miskolci Kossuth gimnáziumban a lelkész hittan csoportjában

Május 8. Gombola András előadása a Miskolci Egyetem Jogi Karán – moderátor és szervező

Május 17. Abaújszántó, Zimmermann kávézó átadása

Május 18. Miskolci Egyetem ökumenikus nyílt nap szervezése, igehirdetés

Május 21. Gyülekezeti nap Nyíregyháza Kertvárosban a tokaji evangélikusokkal, csoportvezetés

Június 9, Felvidéki evangélikusok missziói napja – kántori szolgálat Kuntapolcán (Sk)

Június 17. Leomlott a sátoraljaújhelyi evangélikus templom belső vakolata

Június 19. Evangélikus hittan érettségi, Kossuth Gimnázium Miskolc

Június 21. A leomlott vakolat kitakarítása a gyülekezet presbiterének és családjának segítségével

Június 23-24. Gyülekezeti kirándulás (BP Evangélikus Múzeum, Nemescsó, Kőszeg)

Június 25-30. Nyíregyházi fiatalok evangélikus tábora Sátoraljaújhely (táborvezetés)

Június 27. Borsod-Hevesi egyházmegyei közgyűlés, a lelkészt megválasztották esperes-helyettesnek

Július 7. Részvétel a Keken Andrásról elnevezett mátraszentistváni evangélikus menedékház felavatásán

Július 8. Ünnepi keresztelői ebéd Sárospatakon

Július 9. A monoki evangélikus templom drótkerítésének pótlása

Július 11. Tokajban táborozó gyerekek fogadása az evangélikus parókián

Július 11. Nemescsói lelkészcsalád fogadása, borkóstoló a gyülekezet gondnokával

Július 25-29 Szélrózsa, Bük, egyetemi sátor csoportbeszélgetés vezetés

Augusztus 1. Gyülekezeti szilvapálinka készítése Kneip Antallal

Augusztus 2. A tállyai gyülekezeti terem istentiszteleti teremmé alakítása, a régi iskolai könyvespolc javítása

Augusztus 4-11. Látogatás a csehországi evangélikusoknál (Strazne) istentiszteleti részvétel, bibliaórai előadás

Augusztus 15-25. A tállyai templom és iskolaépület takarítás, átrendezés

Augusztus 23-24. Finn evangélikus lelkészcsalád látogatása Tokajban

Augusztus 26. Parókus lelkészi iktatás, tállyai csendesnap

Szeptember 13-17. A Kerekdomb Fesztivál komolyzenei színpada a tállyai evangélikus templom naponta több koncerttel

Szeptember 21-23. Evangélikus papné találkozón vett részt a lelkész felesége Balatonszárszón

Szeptember 26. Évnyitó egyetemi istentisztelet a Miskolci Egyetemen

Szeptember 30. Gyülekezeti kirándulás felvidéki evangélikus templomokba (Sajógömör, Rozsnyó, Gömörhosszúszó)

Október 15. Evangélikus hittanosokkal látogatás a miskolci zsinagógában

November 22. Bodrogi Fűszeres Eszter interjúja az NLcafe.hu-n a gyülekezet lelkészével

December 11. Vass Etelka kiállításának megnyitója – ünnepi zenés megnyitót tart a lelkész és felesége

December 14-15. Soproni Berzsenyi evangélikus Líceum – lelkészi előadás: egyházi média

December 2-23. Adventi gyertyagyújtások vasárnaponként: Monok, Abaújszántó, Tokaj, Nagytárkány (SK)

2019.

Heti rendszeres alkalmak (2018-2019-es tanév):

Január 3-4. A konyhát és a mellékhelyiséget festi ki a lelkész és a felesége a parókián (ökumenikus istentisztelet utáni vendéglátásra készülve)

Január 12. Bábképzés a MEE. Gyülekezeti és Missziói osztályán, a lelkész és felesége részvételével Budapest, Üllői út 24.

Január 15. Előkészítő alkalom az évi rádiós és tévés istentiszeletekre Novotny Zoltán és Bényi Ildikó vezetésével (Északi Püspöki hivatal)

Január 19-20. A sátoraljaújhelyi templom és parókia előkészítése az ökumenikus istentiszteletre

Január 20. Borszentelés Sátoraljaújhelyen a katolikus templomban

Január 21. A sárospatak-végardói görögkatolikus templomban prédikál az evangélikus lelkész

Január 22. Ökumenikus istentisztelet Sátoraljaújhelyen, az újhelyi lelkészek vendéglátása az evangélikus parókián

Január 25. Ökumenikus istentisztelet Tokajban, vendéglátás (lelkészek, polgármester és felesége)

Február 11. Félévkezdő istentisztelet a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészségen

Február 17. Házaspáros kerekasztal beszélgetés a Miskolci Egyetemen (lelkész és felesége)

Március 6. A miskolci evangélikus középiskolai hittancsoporttal az ortodox múzeum megtekintése

Március 6. Miskolci Egyetem pünkösdi nyílt napjának megbeszélése a református püspöki hivatalban Miskolcon

Március 10. Gyóni Martin teológus hallgató prédikál a zempléni istentiszteleti körön – Nagytárkányban (SK) is

Március 14. A lelkész részt vesz az abaújszántói általános iskola március 15-i műsorán

Március 16. Ünnepi beszéd a monoki tájház átadóján

Március 23. Északi egyházkerület lelkészeinek és felügyelőinek konferenciája Albertiben

Március 27. Kávézói misszió a Miskolci Egyetem menzáján

Április 3. Találkozó finn lelkészekkel – tárgyalás testvérgyülekezeti kapcsolatról

Április 14. Virágvasárnapi keresztelői istentisztelet Sátoraljaújhelyen

Április 18. Emlékezés Krisztus utolsó vacsorájára a tokaji zsinagógában az evangélikus és református gyülekezet közös programja

Április 20. Passiójáték Tokaj, Kossuth tér

Április 20. Széder est Bodrogi Fűszeres Eszter meghívására Mádon a zsinagóga vendégházában

Április 25. A tállyai tanítói lakás berendezése, kiadhatóvá vált (a munka nagy részét a lelkész és felesége végezte) a tokaji műemlék orgona átszállítása a tanítói lakás hátsó szobájába

Április 28. Konfirmáció Abaújszántón (negyven év után először)

Május 6-8. Országos lelkészi munkaközösségi konferencia Balatonszárszón

Május 19. Kávézói istentisztelet Monokon

Május 28. Kossuth zarándoklat – miskolci evangélikus diákok és tanárok a sátoraljaújhelyi templomban

Május 30. Pünkösdi csendesnap a miskolci evangélikus gimnzáiumban

Június 12. Évzáró istentisztelet a Miskolci Egyetem éttermének különtermében

Június 21. Felvidéki egyházi énekkari találkozó Nagytárkányban

Június 26. A Mandák kórus vezetője, Kretz István megtekinti a tállyai és abaújszántói templomot

Július 2. A soproni evangélikus iskolalelkész látogatást tesz a gyülekezetben, a csodarabbi sírjának megtekintése Bodrogkeresztúron

Július 7. Evangélikus istentisztelet közvetítése a Kossuth rádión Tállyáról, közreműködik a Nefelejcs Népdalkör

Július 8. A gyülekezet hittanosait látogatja meg a lelkész a fóti evangélikus kántorképzőben

Július 16. A sátoraljaújhelyi templom és parókia körül a rézsűt a lelkész lenyírta, a futónövényeket a kerítésről levágta, az üres üvegeket a járdáról összeszedte, a jegyző büntetéssel való fenyegetőzését követően.

Július 26. Esketés a tarcali Terézia kápolnában

Augusztus 4. A nemescsói evangélikusok látogatása Tállyán

Szeptember 28. Tállyai csendesnap, a Mandák kórus fellépése, miskolci kossuthosok szereplése

Szeptember 30. A Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség munkatársainak vendégül látása

Október 2. Tokaji városi program – EU-s pályázatos előadáson való részvétel a lelkész családjával

Október 4. A bekecsi általános iskola felújítás utáni ünnepsége

Október 7. Részvétel a miskolci iparkamara épületének átadóján az evangélikus egyházmegye képviseletében

Október 31. Reformációi koncert megtekintése a Deák téri templomban

November 10. Keresztelői istentisztelet a sárospataki nagytemplomban (a tokaji lelkész lányát keresztelte a Deák téri templom lelkésze, Kovács Áron)

November 18-19. Alap vezetőképző evangélikus lelkészek részére Bodrogkeresztúron

November 21. Nyíregyházi Emmaus Szeretetotthon igazgatótanácsi ülése

November 22. Magyarországi Evangélikus Egyház zsinati ülés, egyházmegye képviselete

November 27. Adventi gyertyagyújtás az abaújszántói általános iskolában

November 28. Miskolci Egyetem, Eperjes terem avatása

November 30. Mentálhigiénés előadás a tokaji Paulay Ede Színházban

December 1. Betlehem állítása a tokaji parókia tornácán

December 2. Hólapátolás tokaji parókia körül

December 8. Adventi gyertyagyújtás Abaújszántón 15:30

December 8. Adventi gyertyagyújtás Monokon 16:30

December 17. Részvétel az Evangélikus Sajtóosztály évzáró eseményén, BP. Üllői út 24.

December 22. Adventi gyertyagyújtás Nagytárkányban (SK)

2020.

Heti rendszeres alkalmak (2019-2020-as tanév):

Hétfő: 8:00 Ötödik osztályos hittanóra a tállyai Zempléni Árpád Ált. Isk.-ban, 9:40 Harmadik osztályos hittanóra Sárospatakon a Kisrefiben, 12:00 Tizenegyedik évfolyamos hittanóra a miskolci evangélikus Kossuth gimnáziumban, 14:00 „Felelősségvállalás korunk társadalmában” kurzus a Miskolci Egyetem ÁJK karán
Kedd: 10:00 Harmadik osztályos hittanóra a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.-ban 11:00 negyedik osztályos hittanóra ugyanott
Szerda: 8:00 Hetedik osztály hittanóra Abaújszántón az Ilosvai Ált. Isk.-ban 9:00 Óvodai hittan Golopon 9:45 Óvodai hittan Abaújszántón 11:30 Egyetemi lelkészi megbeszélés / kávézói misszió a Miskolci Egyetem éttermében 13:20 Tizedik évfolyamos hittan a miskolci evangélikus Kossuth gimnáziumban
Csütörtök: 11:25 Harmadik osztályos hittanóra a szerencsi Rákóczi György Ref. Ált. Isk.-ban 12:20 Első osztályos hittanóra Szerencs 13:15 Hatodik osztályos hittanóra Szerencs
Péntek: 10.45 Első osztályos hittanóra Sárospatakon a Kisrefiben

Rendkívüli és kiemelt alkalmak:

Január 12. Nagytárkány, újévi koncert

Január 18. Szőlő és borszentelés Tokajban

Január 19. Borszentelés Sátoraljaújhelyen (autózás hófúvásban)

Január 22. Ökumenikus istentisztelet Sárospatakon

Január 26. Ökumenikus istentisztelet Sátoraljaújhelyen

Február 5-6. Duna TV felvétele a gyülekezetünk alkalmain (március közepén, a járványhelyzet kezdetén, véletlenül törlik a kész műsort)

Február 5. A viharos erejű szél lebontja az abaújszántói templom toronysüvegének nyugati borítását, a műszaki mentést az encsi és sátoraljaújhelyi katasztrófavédelmisek végzik

Február 5. Este ökumenikus istentisztelet és szeretetvendégség Mádon

Február 10-11. Alap vezetőképző evangélikus lelkészeknek Bodrogkeresztúron

Február 14. A sátoraljaújhelyi evangélikus templom belső felújításának megkezdése

Február 18. A biztosító munkatársával szemrevételezzük a megrongálódott abaújszántói templomot

Február 21. Zsinati ülés

Március 9. Az abaújszántóiak átadják a  helyi takarékpénztárban ideiglenesen létrehozott számlára összeadott több, mint 85.000 Ft adományt

Március 10. Megkezdődik a tállyai evangélikus templom felújítása (kulcs átadása és az ingatlan bejárása a vállalkozóval)

Március 12. Gyülekezetépítő kirándulás a tokaji kultúrkörrel

Március 16. A pandémia kezdete – online hittanórák, anyagai a gyülekezeti honlapon, online egyetemi előadások

Március 17. A tízéves gyülekezeti honlap helyett újat készít a lelkész

Március 19-én aktiválódik az új gyülekezeti honlap, és azóta folyamatosan frissül

Március 22-től online istentiszteletek közvetítése minden vasár- és ünnepnapon a pandémia idején

Április 14. Az első online LMK szervezése

Május 9. A gyülekezet frissen induló újságjának, a Zempléni Evangélikus Hírmondónak a nyomtatása, elsődleges cél: a gyülekezeti tagok elérése a pandémia idején

Május 29. Gyülekezetépítő kirándulás a tokaji kultúrkörrel

Június 9. Sajókazai lelkészi munkaközösségi ülés (végre nem online!)

Június 17. Ökumenikus istentisztelet a tokaji Időskorúak Otthonában

Június 26. Egyházmegyei presbiteri ülés és közgyűlés Arnóton

Július 25. 9 órakor Az orgonafelújító megtekinti a tokaji műemlékorgonát a tállyai iskolaépületben. A tanári lakás ajtaját fel kell törni, mert a gyenge minőségű zár elkopott, a nem használt pótkulcs kulcs nem nyitja

Július 25. Ünnepi istentisztelet Sátoraljaújhelyen (Jarasovics család) 17 órakor.

Július 27. A feltört tállyai bejárati ajtó zárcseréje és javítása.

Július 28. és 30. A sátoraljaújhelyi szállás takarítása

Augusztus 4. Orgonafelújítási pályázat leadása a gyülekezet pályázati felelősével

Augusztus 13. Találkozó Sátoraljaújhely polgármesterével

Augusztus 18. Evangélikus lelkész kolléga vendéglátása Tokajban

Augusztus 19. Kenyérszentelés a tokaji Időskorúak Otthonában

Augusztus 20. Kenyérszentelés Tokaj, Kossuth tér

Augusztus 22. A gyulai evangélikusok látogatása Tállyán, a templomfelújítás megtekintése a borsodi egyházmegye esperesével

Augusztus 30. Vendégszolgálat Tornalján és Sajógömörön (Szlovákia)

Szeptember 15. Lelkészi munkaközösségi ülés Diósgyőrben

Szeptember 21. A Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség tanévnyitó istentisztelete a selyemréti római katolikus templomban, utána szeretetvendégség

Október 2. Egyeztetés bádogos szakemberrel a sátoraljaújhelyi evangélikus templom ereszcsatornájának felújításáról

Október 5. Megbeszélés a sátoraljaújhelyi templom önkormányzati körzetének képviselőjével

Október 9. A sátoraljaújhelyi templom takarítása

Október 21. Facebookos véleménycikk írása egy kolléga öngyilkosságával kapcsolatban (az esemény és a téma kitárgyalatlansága miatt több száz reakció)

Október 30. Sátoraljaújhelyi lelkészek találkozója a polgármesterrel

Október 31. Sírkő megáldása

November 10. Alzheimer Café előadás Tokajban – a lelkész online előadása a Tokaji Kávépörkölőből: „Lelki egyensúly a bezártság alatt”

December 11. Adventi gyertyagyújtás tokaji videó felvétele

December 16. Boldogkőújfalusi sokgyermekes családok megsegítése karácsonyi csomaggal

December 17. Bibliaolvasó Útmutató és gyülekezeti újság kiszállítása a zempléni evangélikusoknak

December 18. Bibliaolvasó Útmutató és gyülekezeti újság kiszállítása az abaúji evangélikusoknak

December 24. Karácsonyi istentisztelet Nagytárkányban (SK)

December 30. Adományok kiszállítása Felsődobszára, nehéz sorsú családoknak

2021.

Heti rendszeres alkalmak (2020/2021)

Hétfő 9:15 Negyedik osztályos hittanóra Sárospatakon a Kisrefiben, 12:20 A tizenegyedik évf. hittanórája Miskolcon az evangélikus Kossuth gimnáziumban, 14:00 „Felelősségvállalás korunk társadalmában” kurzus a Miskolci Egyetem ÁJK karán
Kedd 9:35 Ötödik osztályos hittanóra Bekecsen a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában, 10:30 negyedik osztályos hittanóra Bekecsen
Szerda 8:50 Második osztályos hittanóra Sárospatakon, 10:50 Nyolcadik osztályos hittanóra Abaújszántón az Ilosvai Ált. Isk.-ban, 13:20 Tizenegyedik évfolyamos hittanóra Miskolcon az evangélikus gimnáziumban
Csütörtök 11:25 Negyedik osztályos hittan Szerencsen a Rákóczi György Ref. Ált. Iskolában, 12:20 Második osztályos hittan Szerencsen, 13:15 Hetedik osztályos hittan Szerencsen
Péntek 10:40 Második osztályos hittanóra Sárospatakon a Kisrefiben
Vasárnap: 8:45 Istentisztelet Tokajban (a többi istentisztelet az istentiszteleteink rendje menüpontban)

Rendkívüli és kiemelt alkalmak:

Január 1. Újévi úrvacsorai istentisztelet Hernádbűdön

Január 14. Online egyetemi lelkészi munkaközösség

Január 21. Vince napi ökumenikus szőlőszentelés

Január 22. Ökumenikus istentisztelet a tokaji görög katolikus templomban

Január 26. Cikk írása a tokaji műemlékorgonáról az evangelikus.hu-ra. Egyeztetés az orgona sorsáról az egyházzenei bizottság elnökével.

Január 28. A tállyai evangélikus templom felújítását a kivitelező készre jelentette

Február 1. Videós áhítat az Országos Evangélikus Iroda munkatársai részére a Gyülekezeti és Missziói Osztály felkérésére

Február 5. A tállyai templom felújítás utáni átadás-átvétele

Március 12. Böjti-húsvéti gyülekezeti újság nyomtatása

Március 24. A sátoraljaújhelyi templom hátsó helyiségeinek felmérése vízvezeték szerelő és burkoló vállalkozóval, a gyülekezeti újságok kiosztása sárospatakiaknak és sátoraljaújhelyieknek

Március 27. Az első mentálhigiénés facebook videó az tokaji Egészségfejlesztési Irodával közösen, ettől kezdve hetente egy videó minden pénteken mentálhigiénés témákban.

Április 1-jén jégeső és zivatar Tokajban. A parókia kertjében a 80mm jeges eső által a virágok letaroltattak.

Április 2-án az utcában a parókiával szembeni oldalon a hegyről lezúduló iszapos, jeges ár hordalékát az Ady Endre utca lakóival, Posta György polgármesterrel és Koncz Zsófia képviselőasszonnyal lapátoltuk.

Április 14-én értesítést kaptunk, hogy a 2020. februárjában megsérült abaújszántói toronysüvegre pályázaton nyertünk 9,5 millió forintot.

Május 2-án hivatalosan is újraindultak istentiszteleteink, a gyülekezet személyes részvételével.

Május 14-én a lelkészi szolgálati kocsi megsérült BP.-en, miközben a szabóhoz mentünk a lutherkabátért és mozgásképtelen lett. Autómentővel Gödöllőre lett szállítva.

Május 23-án úrvacsorai istentisztelet Tokajban és Tállyán intinkciós kehely használatával. Május 24-én Sárospatakon úrvacsora.

Május 24-én, pünkösd hétfőn a pandémia miatti istentiszteleti és határátlépési tilalom miatti hosszú kihagyás után karácsony óta először úrvacsorai istentiszteletet tartott a lelkész Nagytárkányban, Szlovákiában. Az istentisztelet a gyülekezet Facebook csatornáján megtekinthető.

Június 6-án konfirmációi istentisztelet Tállyán, két konfirmandus: Csillag Anna, Turánszki Janka. Keresztelt gyermek: Lengyel Léna.

Június 11-én Raspotnik János vállalkozóval szerződést kötöttünk az abaújszántói templomtorony felújítására. Az előző évben beadott árajánlathoz képest 1 millió forinttal magasabb áron, 10,5 millió forintért tudta elvállalni a felújítást. A különbözetet egyházmegyei beruházási támogatásból kívánjuk fedezni.

Június 14-én megkezdődött az abaújszántói templom toronysüvegének felújítása.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑