Imádságok

2020. 05. 16.

TÚRMEZEI ERZSÉBET: A LEGNEHEZEBB KÉRÉS
„Legyen meg a Te akaratod!”

Ha elkerülnek a gondok, a bánatok,
Könnyű kimondani ezt a mondatot…
De, ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik s a lélek zokog?
Ha éjszakáknak tűnnek a nappalok,
Akkor nehéz eltördelni ezt a mondatot,
Hogy „legyen meg a Te akaratod!”

Inkább sikoltanék, Atyám, óh, ezt ne! Ne!
Miért kellett ennek így történnie?
És a szívem keserű lázadásba jut,
Ha érthetetlen előtte az út
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem! Hát ez a szereteted?

Azután lassan elcsitul, „bocsáss meg, óh, Atyám!”
Hisz Te szeretsz engem mindig igazán.
A kínban vergődő szívemmel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Akaratod ellenemre is véghez viheted,
Szívem mégsem lesz ettől csöndesebb…

Taníts meg hát Hozzád méltón imádkozni,
Hogy ne csak szájjal, de szívemből is tudhassam mondani,
„Legyen meg a Te akaratod,
Ahogy Te akarod, mégse úgy, ahogy én,
Mert a békesség csak így lesz az enyém.”

Lehet az út tövises, meredek,
Amerre Te vezetsz, arra én bátran mehetek.
Mindennapi kérésem így csupán egy marad:
Add, hogy csupán Téged kívánhassalak.
Legyen minden úgy, ahogy Te akarod,
Ha az éj temet, ha a Nap nevet.

Fogd meg hát a kezem,
Fogadd el újra a szívem.
Ha az utam célját el is takarod,
Hiszek Benned!
Legyen mindig meg a Te akaratod!

(Azokra emlékezve, akik már nem lehetnek közöttünk!)

__________________________________

2020. 05. 15.

II. János Pál pápa imája

„Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.
Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát,
amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik
elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg,
amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy
nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a
hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől,
nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás
hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a
közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a
hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam
a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását,
testi-szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről
odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy
hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam,
hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak
másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni
és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt,
hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson
arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt
legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a
dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!”

____________________________________

2020. 05. 12.

Rogate (Imádság) vasárnapra készülve

Albrecht Dürer: Imádkozó kezek

Újévi ima

Ha görbe tükrön át nézve is, de gyakoroljuk az alázatos, Isten tervét kutató könyörgés nehéz mesterségét. „Uram! Határold be a feleslegest, és add, hogy a határok feleslegesek legyenek! Ne hagyd, hogy az emberek hamis pénzt csináljanak, de azt se, hogy a pénz hamis embereket! Vedd el a feleségek utolsó szavát, és emlékeztesd a férjeket az elsőre! Ajándékozz a barátainknak több igazságot, és az igazságnak több barátot! Javítsd meg a hivatalnokokat, az üzlet- és munkásembereket, akik tevékenykednek a saját hasznukra, de nem a közösség javára! Adj kormányzóinknak egy jobb nemzetet és a nemzetnek egy jobb kormányt! Uram! Gondoskodj róla, hogy mindnyájan a mennyországba jussunk, de kérlek, ne mostanában!” Ámen.

(Darázsi Mátyás gyűjtése 1883)

In.: Lelkipásztor 2020/4. 158.

2020. 05. 04.

Imádság érettségi előtt (a koronavírus idején)

Diákoknak, tanároknak és az érettségire készülőkért imádkozóknak (ez nem a számtalan helyen copy-paste-elt pár soros ima):
————–
Az érettségiző imája:
Drága Istenem! Tudás és ismeret Ura!
Köszönöm Neked azt, hogy ebben a különösen nehéz időszakban soha eddig nem látott kihívások elé állítasz, mégsem hagysz el, és nem terhelsz meg képességeimnél nagyobb próbatétellel! Tudom, hogy tehettem volna többet, tanulhattam volna lelkesebben. Te ismersz, tudod gyengeségeimet és erősségeimet.
Add, hogy az erősségeimet használhassam, a gyengeségeimet pedig ne kérd a szükségesnél jobban számon tőlem. Imádkozom tanáraimért is, hogy ne fogyatkozzon meg türelmük, és a jóra magyarázzák még azt is, ha tévedek. Áldd meg munkájukat, hiszen nekik sem könnyű: ők is olyan kihívásokkal találkoztak ezekben a hetekben, amilyeneket még nem tapasztaltak.
Tudom, hogy szeretsz engem, jót akarsz nekem, ha pedig valami rossz, abból is ki tudod hozni a jót, a legrosszabbat is előnyömre és épülésemre tudod fordítani. Legyen most is így!
Ámen
————–
A érettségiztető tanár imája:
Drága Istenem! Tudás és ismeret Ura!
Köszönöm Neked azt, hogy ebben a különösen nehéz időszakban soha eddig nem látott kihívások elé állítasz, mégsem hagysz el, és nem terhelsz meg képességeimnél nagyobb próbatétellel!
Imádkozom ma azokért, akik számot fognak adni a következő napokban mindarról a tudásról, amit az elmúlt években megszereztek. Kérlek téged, adj lelki erőt és magabiztosságot az érettségizőknek, hogy meg tudják mutatni, mi az, amit megtanultak, és ne csak azt lássam, hogy mi az amit nem tudnak. Segítsd meg őket, mert olyan kihívások előtt állnak, amilyeneket még nem tapasztalhattak.
Tudom, hogy szeretsz minket, jót akarsz nekünk, ha pedig valami rossz, abból is ki tudod hozni a jót, a legrosszabbat is előnyünkre és épülésünkre tudod fordítani. Legyen most is így!
Ámen.

(Gerlai Pál, tokaji lelkész, korábban iskolalelkész)

2020. 04. 10.


Szentgyörgyi Albert imája

Uram, mentsd meg gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen
kovácsolunk, ne őket pusztíthassák,
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat
és méltányosság világát.
Melyet a béke és a szeretet kormányoz
Mindörökké.


Öveges József imája

Segíts, Jézus, hogy
megnevelhessük a farizeusokat,
fölöslegessé tehessük a hóhérokat,
és jó szándékukat valóra
válthassák a Pilátusok!


Blaise Pascal imája

Mennyei Atyám: nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált, Csak azt az egyet kérem: te határozd meg, mikor legyek egészséges és beteg, te határozd meg, milyen legyen életem sorsa és halálom. Legyen minden a te dicsőségedre! Te tudod mi a jó! Te vagy Uram; tedd, amit kívánsz! Adj vagy végy el: de segíts, hogy mindig akarjam azt, amit te!


Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.


Ludwig Van Beethoven imája

Tágítsd ki lelkemet,
ó, emeld föl a nyomasztó mélységből,
ragadd el művészeteddel,
hogy félelem nélkül törjön fölfelé
tüzes lendülettel!
Mert csak Te
egyedül Te vagy képes lelkesíteni!


Dag Hammarskjöld imája

Uram, adj tiszta elmét, hogy lássak!
Uram, adj alázatot, hogy halljak!
Uram, adj szeretetet, hogy szolgálhassalak!
Uram, adj hitet, hogy benned maradhassak!

__________________________________________

2020.04.01.

Exupery imádsága

Uram, nem kérek csodákat, és lehetetlen dolgokat, csak annyit kérek, hogy adj erőt a mindennapokhoz, hogy megtanuljam értékelni a kis művészi léptek fontosságát. Add, hogy legyek figyelmes, találékony, miközben a napi rutin részét képezi az életemnek, és tudjak megállni akkor, mikor a felfedezéseim, a tapasztalataim szembejönnek velem.

Taníts meg arra, hogy jól tudjak bánni az időmmel, és hogy különbséget tudjak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között. Kérlek, adj erőt, hogy ne csússzon szét az életem, tudjam racionálisan beosztani az időmet, ismerjem a korlátaimat, és hogy megleljem az alkotásban, a művészetben az örömömet.

Segíts, hogy megértsem azt, hogy az álmok olykor nem segítenek, mint ahogy az sem, ha visszavágyok a múltba. Ehelyett inkább értékeljem a jelen pillanatát, annak fontosságát.

Segíts abban, hogy megértsem azt, hogy a nehézségek, a vereségek, az elégedetlenségek hozzájárulnak a fejlődésemhez, ami által tapasztaltabb leszek. Emlékeztess arra, hogy a szív mindig konfliktusba kerül a rációval. A megfelelő pillanatban adj erőt és bátorságot. Adj türelmet, és emlékeztess arra, hogy minden probléma egyszer rendeződni fog. Ajándékozz meg gazdag fantáziavilággal, és azzal, hogy ha valaki rászorul, tudjak neki szállást, étkezést biztosítani. Adj erőt, hogy segíteni tudjak az elesetteken és, hogy ne ijedjek meg a fontos lépések megtétele előtt.

Mutasd meg nekem az igazit, a valót, amire leginkább szükségem van. Tanítsd meg nekem a kis lépések művészetét!”

(Gyülekezeti tagunktól kaptuk, köszönjük!)

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑