Személyi Jövedelemadó 1%-ának felajánlása

Kiknek lehet felajánlani az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-át? Hogyan lehet rendelkezni a felajánlásról? Hol lehet leadni a rendelkezést? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és határidőket.

 A vallási közösségek és civil szervezetek olyan társadalmi szolgálatokat végeznek, amelyekkel sok esetben az állam feladatait vállalják át, illetve növelik az állami szolgáltatások minőségét. Az „alulról jövő”, önkéntes vagy világnézeti meggyőződésből fakadó kezdeményezések nagyon fontos értéket képviselnek a társadalom számára, ezért az állam úgy gondoskodik fennmaradásukról és működésükről, hogy az adófizető állampolgárok közvetlenül a maguk által választott egyháznak, szervezetnek tudják felajánlani személyi jövedelemadójuk 1%-át. Az 1% éppen ezért nagyon fontos demokratikus intézmény Magyarországon is.

Kiknek lehet felajánlani az 1+1%-ot?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Egy technikai számmal rendelkező vallási közösséget és egy regisztrált civil szervezetet támogathatunk vele.

Miért fontos a Magyarországi Evangélikus Egyház számára felajánlani az egyházi 1%-ot?

A Magyarországi Evangélikus Egyház működéséhez szükséges források egy jelentős részét az egyházi 1%-ok felajánlása teszi ki. Többek között ebből finanszírozzák az országos szervezet teljes működtetését, számos beruházást és felújítást, különböző képzéseket, 1%-os forrásokból támogatják a lelkészi életpályamodellt és a hitoktatási feladatokat, valamint számos országos, egyházkerületi és egyházmegyei rendezvényt is. Az evangélikus egyháznak adott felajánlással ezeket a munkákat támogathatja Ön is!

Miért fontos az evangélikus alapítványok számára felajánlani a civil 1%-ot?

Számos evangélikus egyházközségnek, óvodának, iskolának és diakóniai, szeretetszolgálati intézménynek saját alapítványa van, amely alkalmas a civil szervezeteknek felajánlható 1% fogadására. Egyebek mellett kulturális és közösségi programok szervezését, hittantáborokat, az épületek karbantartását, ünnepekkor a gyermekek és ellátottak megajándékozását, időskorúak gondozását, családlátogatásokat, tehetséggondozást finanszíroznak az 1% segítségével. Az evangélikus hátterű alapítványoknak történő felajánlással Ön helyi célok megvalósulását támogathatja.

Mire használják fel az evangélikus alapítványok az szja 1%-okból érkező támogatást?

Az szja 1%-os felajánlások a közösségi célok megvalósítását szolgálják, ahogy erről a következő beszámolók is vallanak.

MEE Ado egyszazalek 2021 Facebook Instagram poszt Dunaujvaros

„Az evangélikus templom számos koncertnek és kiállításnak, előadásnak és konferenciának ad otthont, ezek szervezése, támogatása az alapítvány feladata. Emellett a rászorultakat és nagycsaládosokat karácsonyi támogatással, csomagokkal, táborozási lehetőségekkel segítik” – mesélték az 1% jelentőségéről a dunaújvárosi gyülekezet tagjai.

„Az alapítvány a helyi evangélikusok életét kívánja segíteni. Fontosnak tartjuk az 1786-tól álló barokk evangélikus templom felújítását. Az oltalom és nyitottság gondolatával szélesre tárt kapu várja az evangélikusokat és a keresőket. Az szja 1%-os támogatásokból működő alapítvány a belvárosban folyó közösségi élet, az ifjúsági és nevelő munka, az értékek megőrzésének támogatója” – avatott be a részletekbe a pápai egyházközség lelkésze.

MEE Ado egyszazalek 2021 Facebook Instagram poszt Mezobereny I kerulet

„Az iskola alapítványának célja, hogy olyan lehetőségeket biztosítson az intézmény tehetséges tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelőinek, amelyek fejlesztik a tanulók személyiségét, és növelik érvényesülési esélyeiket. Támogatjuk az idegen nyelvi képzést, a nyelvtudás fejlesztését, az ÖSD- és Pannon-nyelvvizsgáztatást, a cserekapcsolatok szervezését és azokat a tanulmányi, kulturális és sportprogramokat, versenyeket, rendezvényeket, amelyek a tehetség kibontakozását szolgálják” – mutatta be a mezőberényi evangélikus általános iskola és gimnázium civil 1%-os felajánlásokból működő alapítványának céljait az intézmény képviselője.

Mezőberényben az evangélikus egyházközségnek is van alapítványa, amely „támogatja a szellemi fogyatékos gyermekek képzését és foglalkoztatását, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges gyermekek továbbtanulását, valamint időskorú és egyedülálló időskorú személyeket segélyeznek”.

Hogyan lehet rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

  •  az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
  • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
  • külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
  • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
  • 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

Mikor kell rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Egyéni vállalkozóknak személyijövedelemadó-bevallásukat 2022 februárjának végéig kell eljuttatniuk a NAV-hoz. Magánszemélyek az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogyan nyújtják be 2021. évi személyijövedelemadó-bevallásukat – a bevallással együtt vagy attól elkülönülten legkésőbb 2022. május 20-áig rendelkezhetnek. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, tehát ha valaki azt követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen lesz.

Szükséges-e újra nyilatkozni a technikai számmal rendelkező vallási közösségek számára történő felajánlásról?

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2021-es nyilatkozatokat 2022-ben is figyelembe veszi a NAV, amennyiben újabb nyilatkozat nem kerül beadásra, vagy nem vonják vissza a korábbi nyilatkozatot.

Szükséges-e újra nyilatkozni a civil szervezetek számára történő felajánlásról?

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket az 1%-os felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Hányan szokták felajánlani a személyi jövedelemadójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak?

Örömteli, hogy az evangélikus egyház számára történő 1%-os felajánlások száma és összege folyamatosan növekedett az elmúlt években: 2020-ban 80 237 fő ajánlott fel 477 983 632 forintot az egyház számára, a NAV által kiadott közlemény szerint 2021-re a felajánlók száma 2 464 fővel, az összeg pedig 30 135 336 forinttal nőtt.

Kérjük, támogassa 2022-ben is az szja 1+1%-kal a Magyarországi Evangélikus Egyházat és az evangélikus szeretetotthonok, nevelési-oktatási intézmények vagy gyülekezetek munkáját!

Forrás és további részletes információk a NAV vonatkozó oldalán érhetők el.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑