Látogatás a felvidéki evangélikusoknál a nemzeti összetartozás napján

2023. június 8.

Június 3-án a kuntapolcai (Kunova Teplica) evangélikus gyülekezet templomában jártak, ahol az oltár két oldalán Luther és Melanchthon alakja mellett I. Rákóczi György és Bocskai István fejedelemről láthatók falfestmények. Itt a helyiek képviseletében Drenko Oszkár gondnok fogadta a vendégeket, akivel Gerlai Pál tokaji lelkész – a Lóczy Tibor nemrégiben felavatott felvidéki evangélikus lelkészt segítő átjáró szolgálata révén – tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg.

Kuntapolcán Drenko Oszkárral

Ezután a csetneki evangélikus templomba látogatott a csoport. Az út során Szvit (Svit) település evangélikus parókiáján szálltak meg, ahol Daniel Midriák lelkész évek óta az oda érkező magyar kirándulók szállásadója.

Templom és gyülekezeti szállás Szvit városában

Június 4-én, vasárnap Batizfalva (Batizovce) evangélikus templomában kétnyelvű istentiszteletet tartottak a tokajiak és a batizfalviak, melyen Gerlai Pál és Mirosláv Mat’o evangélikus lelkész prédikált. (Mirsoslav Mat’o evangélikus lelkész Ipolyságon nőtt fel, nagymamájától tanulta és Rozsnyón önszorgalomból gyakorolta a magyar nyelvet.) Szentháromság ünnepén a magyar nyelvű prédikáció szlovák fordításban is elhangzott, és a szlovák liturgia mellett magyar dallamú evangélikus énekek is felcsendültek. Igehirdetésében Gerlai Pál kiemelte: „A Szentháromság egysége az egy Isten külön személyeivel titokzatos egység. Különleges, hogy ez a nap Magyarországon az összetartozás napja. Az összetartozást így is ki lehet fejezni: három személy – mégis egy egység. Számunkra a legfontosabb összetartó erő Krisztus egysége. Adja Isten, hogy ezt az egységet ma megélhessük.” Batizfalva evangélikusai a konfirmációra készülve édes szamorodni bort kaptak ajándékba a tokaji gyülekezettől, hogy azzal ünnepeljék a konfirmációi istentiszteleten az úrvacsorát.

Kétnyelvű istentisztelet Batifalván

Délután a tokajiak megtekintették Késmárkon a különleges, több mint háromszáz éves artikuláris fatemplomot, ahol a gyülekezet lelkésze, Roman Porubän fogadta őket.

A késmárki artikuláris fatemplom több mint 300 éves

Az új templomban pedig a látogatók megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc hadvezérének, Thököly Imrének a földi maradványait. Id. dr. Fabiny Tibornak az Evangélikus Élet 2006. évi 44. számában megjelent, a Thököly Imre hamvai hazatérésének századik évfordulójára írt ünnepi cikkét felolvasva emlékeztek meg a lutheránus hadvezérről, a koszorúzás után pedig elénekelték a nemzeti Himnuszt.

Koszorúzás és megemlékezés Thököly sírjánál a késmárki újtemplomban

A küldöttség a Tokaji Országzászlóért Egyesület vezetőségének felkérésére egy kevés földet is hozott a késmárki evangélikus líceum kertjéből, melyet ökumenikus imádság keretében a tokaji országzászlónál fognak elhelyezni a jövő évi június 4-ei ünnepségen.

A késmárki Líceum kertjében a tokaji Országzászlóhoz szánt földdel

Június 5-én Árva várához kirándultak el, ahol a Thurzó és Szunyogh nemesi család védte Tranovszky Györgyöt, „a szláv Luthert” az ellenreformáció idején. Ezután a liptószentmiklósi evangélikus templomban Vladimír Ferenčík lelkésszel közösen megemlékeztek a Cithara Sanctorum, vagyis a szlovák nyelvterületen évszázadokig használt, úgynevezett Tranoscius-énekeskönyv szerzőjéről.

Árva váránál

A nemzeti összetartozás napi utat Lőcsén zárta a csapat, ahol bejárták a lutheránus szászok által épített történelmi belvárost és megtekintették a Szent Jakab-bazilikát, amely sokáig evangélikus templomként is működött (legutóbb a Rákóczi-féle szabadságharc idején).

A program során új személyes kapcsolatok épültek a felvidéki evangélikusokkal. A felvidéki magyar és szlovák ajkú gyülekezetekkel későbbi kapcsolattartást és közös alkalmakat is terveznek a program résztvevői.

Miroslav Mat’o-val Batizovcén

A kirándulás a Miniszterelnköki Hivatal Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása című felhívásra beadott, EKCP-KP-1-2023/2-000173 számú, „Kapcsolatépítés felvidéki evangélikus gyülekezetekkel” című projekt keretében valósult meg.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑